กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์

กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์

กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์

ติดต่อ : คุณสมจิต รัตน์รอง

โทร : 08-9937-6287

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตขนมไทย

สินค้าโอทอป