หจก.เซียกรุ๊ปร้อยเอ็ด

หจก.เซียกรุ๊ปร้อยเอ็ด

หจก.เซียกรุ๊ปร้อยเอ็ด

ติดต่อ :

โทร : 043 511670, 01 964-8095

โทรสาร : 043 512822

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สาโทร้อยเอ็ด ผลิตจากข้าวเหนียวดำและเชื้อแป้งสมุนไพร หมักโดยกรรมวิธีสูตรโบราณ