บริษัท บ้านสวนอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท บ้านสวนอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท บ้านสวนอุตสาหกรรม จำกัด

ติดต่อ : คุณพูลศรี เพชรมณี

โทร : 043 571569, 09 715-6669

โทรสาร : 043 571445

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สาโทร้อยเอ็ด ผลิตจากข้าวเหนียวดำ พร้อมสมุนไพรต่าง ๆ 29 ชนิด เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น ละลายไขมันในเส้นเลือด

สินค้าโอทอป