กลุ่มอาชีพสานกระติบข้าวบ้านหนองตะเคียน

กลุ่มอาชีพสานกระติบข้าวบ้านหนองตะเคียน

กลุ่มอาชีพสานกระติบข้าวบ้านหนองตะเคียน

ชุมชนบ้านหนองตะเคียน เป็นชุมชนแบบชนบท คนในหมู่บ้านเป็นกลุ่มคนที่ พูดภาษาอีสานและบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก

ติดต่อ : นางก้องกังวาล คู

โทร : 09-5824441

อีเมล: cdd_bureeram@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพทำกระติบข้าวบ้านหนองตะเคียนเริ่มต้นจากกลุ่มอาชีพบ้านหนองตะเคียน หมูที่ 12 เริ่มต้นการผลิตกระติบใส่ข้าวเหนียวเพื่อใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่ ซึ่งในครั้งแรกเป็นการผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือน ต่อมาให้ไผ่ค่อนข้างที่จะหายาก จึงคิดค้นดัดแปลงจากวัสดุอื่นทดแทน โดยการสังเกตว่า ในพื้นที่หมู่บ้านมีการทอเสื่อจากต้นกก จึงทดลองนำต้นกกมาถักและขึ้นรูปเป็นกระติ๊บข้าว ปรากฎว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี จึงมีการผลิตกันมากขึ้นและมีการคิดค้นลวดลายต่าง ๆ ตามความสามารถ จนเป็นที่สนใจและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในเขตพื้นที่หมู่บ

สภาพพื้นที่

หมู่บ้านหนองตะเคียนมีพื้นที่ประมาณ 2,621 ไร่

ชุมชน

มี 6 กลุ่ม
1. กลุ่มอาชีพด้านการเกษตร คือ กลุ่มปลูกพริกบ้านหนองตะเคียน
2. กลุ่มอาชีพทำกระติ๊บข้าว
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. กลุ่มธนาคารข้าว
5. คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.
6. กองทุนศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มลักษณะการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการต่างคนต่างผลิต แต่มีการรวมกันตั้งราคาขาย มีการรวมซื้อวัสดุและปัจจัยในการผลิต มีการปรึกษาหารือกันในการด้านตลาด และซื้อขายสินค้า

อาชีพหลัก

ทำนา ปลูกพืชผัก

อาชีพเสริม

การทอเสื่อ การสานกระติ๊บข้าว

สินค้าโอทอป