กลุ่มสับปะรดตราดสีทอง

กลุ่มสับปะรดตราดสีทอง

กลุ่มสับปะรดตราดสีทอง

กลุ่มมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

ติดต่อ : นางวินิจ ทิศมี

โทร : 039-546032

อีเมล: Tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 518 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการประมาณปี พ.ศ.2535 กลุ่มได้พันธุ์สับปะรดจากอำเภอใกล้เคียงมาปลูกและกลุ่มนำไปจำหน่ายเอง

สภาพพื้นที่

ม.10 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด และหมู่บ้านใกล้เคียง

ชุมชน

กลุ่มสับปะรดตราดสีทอง

การรวมกลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และให้สมาชิกนำสินค้ามารวมที่บ้านประธานเพื่อนำไปจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำขนม แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป