กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน

เป็นการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่ชน

ติดต่อ : นายณรงค์ ขวัญศิริ

โทร : 039-529026, 01-4108001

อีเมล: Tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

ในหมู่บ้านมีการเลี้ยงไก่ชนกันมากจึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมา และจะมีผู้สนใจมาติดต่อซื้อไก่ชนเพื่อนำไปฝึกในการตีไก่

สภาพพื้นที่

ม.4 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

ชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกลุ่มกันที่ทำการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือในการปรับปรุงไก่ชนให้ดีขึ้น

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

เลี้ยงไก่ชน