กลุ่มสตรีตอเกตุ-หนองคร้า

กลุ่มสตรีตอเกตุ-หนองคร้า

กลุ่มสตรีตอเกตุ-หนองคร้า

สภาพจะเป็นโรงเรือนสำหรับในการประกอบการซึ่งเป็นของกลุ่มเอง แต่พวกครุภัณฑ์ในการผลิตจะเป็นของหน่วยงานราชการที่ทางกลุ่มทำเรื่องขอยืมมาเพื่อใช้ในการผลิต

ติดต่อ : นางสนิท คำแถม

โทร : 032-576039

อีเมล: cddkirikhan@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 120 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการมาประมาณ 4 ปี เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากสับปะรดมีราคาถูกและล้นตลาด เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายโดยเปล่าประโยชน์ กลุ่มแม่บ้านจึงได้รวมตัวกันนำสับปะรดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้ทำเป็นสับปะรดกวน โดยได้การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ในการประกอบการประมาณ 1 งาน

ชุมชน

มี 2 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำไร่สับปะรด จะเวียนกันมาช่วยทำ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

ผลิตสับปะรดกวน ปลูกพืชล้มลุก

สินค้าโอทอป