บริษัทพรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด

บริษัทพรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด

บริษัทพรทิพย์ ซีสโตร์ จำกัด

ติดต่อ : นายวิทวัส วิวัตติ

โทร : 076-261555-6

โทรสาร : 076 261557

อีเมล: info@pornthipphuket.com

เว็บไซต์ : www.phuketdir.com/pornthipseastore/

ข้อมูลทั่วไป

อาหารแปรรูป

ตราสินค้า : ซีสโตร์

สินค้าโอทอป