กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง

กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง

กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง

ติดต่อ : นางแก้วพา ถวาย

โทร : 081-9500683

อีเมล: Pafan2503@gmail.com

การจัดการ

เนื่องจากในหมู่บ้านมีกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ ในช่วยการพักฤดูกาลเกษตรจึงมีเวลาว่าง มีการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ และแรงงานในการตัดเย็บผ้าจากอำเภอ อีกทั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านมีพื้นฐานในการตัดเย็บอยู่แล้ว จึงทำให้คุณภาพในการตัดเย็บเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และได้มีการพัฒนาออกแบบให้ทันสมัย เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน รวมทั้งทางกลุ่มขายทั้งปลีก และส่ง มีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ

สินค้าโอทอป