ร้านสิรตาบาติก

ร้านสิรตาบาติก

ร้านสิรตาบาติก

ติดต่อ : นางสาวธิดา จินดาพันธ์

โทร : 081-2292799,053-338239

อีเมล: sirata_tida@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ผ้าฝ้ายบาติก

การจัดการ

จบการศึกษาด้านวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก แล้วจึงเปลี่ยนไปทำกิจการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และได้พบวิธีการทำผ้าบาติก และคิดว่างานศิลปะควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตน งานส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือ การทำผ้าสำเร็จรูป และผ้าชิ้น

สินค้าโอทอป