กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพนทอง (ด้วยมือแม่)

กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพนทอง (ด้วยมือแม่)

กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพนทอง (ด้วยมือแม่)

ติดต่อ : คุณรุ่งนภา แก้วนึ

โทร : 043 571613 , 043 572194

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 213 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งเมื่อ 2542 ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ด้วยมือแม่" รวมกลุ่มแม่บ้านให้ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทางกลุ่มนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าแบบต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้า

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป