กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

ติดต่อ : คุณอรุณ สมาน

โทร : 08 6028 8332

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

สินค้าโอทอป