กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชวดบัวพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชวดบัวพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชวดบัวพัฒนา

ติดต่อ : นางจิรวรรณ จันทา

โทร : 01 7816923 , 09 2270375

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ 2544

สินค้าโอทอป