กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ

กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ

กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ

ติดต่อ : คุณกาญจนา บุญมี

โทร : 0 6108 1024 , 0 3738 2146

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2543 ตั้งโดยกรมพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านนา มาให้คำแนะนำจัดตั้งในหมู่บ้าน เนื่องจากในหมู่บ้านปลูกกระท้อนกันมาก บางปีมีราคาต่ำ จึงได้มารวมตัวกันแปรรูปกระท้อนเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างงานให้กับสมาชิก การบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ สมาชิกทุกคนมีเงินออมทรัพย์ร่วมกัน มีดอกเบี้ยให้ปลายปี มีเงินสวัสดิการจากผลกำไร

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้ , ทำเห็ดฟาง

สินค้าโอทอป