กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา

กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา

กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา

ติดต่อ : นางสาวกุหลาบ สมัน

โทร : 09 5164819

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2544 เริ่มทำวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมใบเตย โดยประธานกลุ่มเป็นผู้ลงทุน สมาชิกรับจ้างเป็นรายวัน มีการออมทรัพย์ และแบ่งปันผล

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป