ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรีไวน์เนอร์รี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรีไวน์เนอร์รี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรีไวน์เนอร์รี่

ติดต่อ : นายศิลป์ชัย อ่อนอ

โทร : 09 4254561

โทรสาร : 037 36406

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผลไม้

ตราสินค้า : wangree organic farm

วัตถุดิบ

สมุนไพร

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544

สินค้าโอทอป