กลุ่มทอผ้าบ้านไทยพวน-บ้านใหม่

กลุ่มทอผ้าบ้านไทยพวน-บ้านใหม่

กลุ่มทอผ้าบ้านไทยพวน-บ้านใหม่

ติดต่อ : นางวิลัย เกินอาษา

โทร : 037 398757

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

การจัดการ

เรียนการทำผ้า 4 เดือน เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 เริ่มทำการทอเป็นอาชีพเสริม ต้นปี พ.ศ.2543 ทำ 2 คน ขณะนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น 11 คน ได้รับรางวัลทอผ้าชนะเลิศ ที่วัดฝั่งคลอง ปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป