กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)

ติดต่อ : นายสมจิตร เขียวสา

โทร : 06 8494006

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยจดทะเบียนอุตสาหกรรมไม้กวาดไทย ไว้นที่พาณิชย์จังหวัด ทะเบียนเลขที่ 0.996/2522

สินค้าโอทอป