กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนยอ หมู่ 3

กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนยอ หมู่ 3

กลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนยอ หมู่ 3

ติดต่อ : นางทิพย์วัลย์ ละม

โทร : 06 8239245

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

ในชุมชนส่วนมากจะเป็นเกษตรกรทำนาหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จจะออกหาปลามาทำปลาร้า ปลาเค็ม จะได้เก็บไว้รับประทาน จึงคิดทำปลาร้าสด ซึ่งต้องใช้ปลาสด ๆ มาทำเพื่อที่จะได้เนื้อปลาแห้งนำมาทอดแล้วอร่อยมาก จึงคิดกันในกลุ่มเพื่อจะนำออกสู่ท้องตลาดจึงได้ทำเรื่องขอ อ.ย. จากสาธารณสุขจังหวัด และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามปลาร้าดอนยกตั้งแต่นั้นมา

สินค้าโอทอป