กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบุญสัน

โทร : 085-9261684

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

สินค้าโอทอป