กลุ่มทำเทียนหอม

กลุ่มทำเทียนหอม

กลุ่มทำเทียนหอม

ติดต่อ : นายสมนึก เกิดศรี

โทร : 037 398956

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

การจัดการ

ไม่ทราบความเป็นมาโดยละเอียด เพียงแต่เป็นงานเฉพาะฝีมือที่ใช้ความชำนาญ มีความคิดสร้างสรรค์ มีพัฒนารูปแบบโดยตลอด

สินค้าโอทอป