กลุ่มจักสานเกวียนน้อย

กลุ่มจักสานเกวียนน้อย

กลุ่มจักสานเกวียนน้อย

ติดต่อ : คุณสมจันทร์ อินทโ

โทร : 045 630508, 08 1876 3248

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

318 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป