ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายการแปรรูปไม้ไผ่

ติดต่อ :

โทร :

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/AN/BambooHandicrafts.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2542 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 60 คน ผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จ ปลายปี 2545 ที่เมืองทองธานี โดยใช้แบนด์ "จากป่าสู่เมือง" ผลิตภัณฑ์ที่ทำไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค จึงได้ของบ CEO เพื่อซื้อเครื่องจักรต่อไป

สินค้าโอทอป