ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

ติดต่อ : นายจารุวัฒน์ บุญเ

โทร : 043 815255

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ เป็นไส้กรอกสไตล์เยอรมัน ที่ทำจากเนื้อปลาล้วน ๆ ไม่ปนแป้ง บรรจุด้วยไส้คลอราเจนชนิดบริโภคได้ ปลอดจากสารพิษและบอแร็กซ์ ไม่ใส่สี รมควันจากวัสดุธรรมชาติ (ชานอ้อย) ใช้เครื่องปรุงคุณภาพดีทั้งหมด มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ได้รับมาตรฐาน อย.กส-ฉผน 1/2542 และส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การจัดการ

เดิมทีเป็นงานวิจัยของอาจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน และอาจารย์กรรณิการ์ ห้วยแสน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก เนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ำ จนได้มาเป็นไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งโรงงานเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยผลิตเฉพาะไส้กรอกปลาอย่างเดียว มี 2 รสด้วยกัน คือ รสดั้งเดิม และรสพริกไทยดำ

สินค้าโอทอป