B.O. Industry Co., Ltd.(B2B)

B.O. Industry Co., Ltd.(B2B)

B.O. Industry Co., Ltd.(B2B)

ติดต่อ :

โทร : 02 2150962-6

โทรสาร : 02 2155963

เว็บไซต์ : boindustry.thaiexponet.com

ข้อมูลทั่วไป

แปรงต่าง ๆ

การจัดการ

B.O. Industry Co.,Ltd. was first founded by Mr. Hongchai Tae in 1938 under the registered name of "The Thai Toothbrush Factory Limited Partnership" the first production was started by manufacturing tootbrush handles from bone and manually drlling and tufting with natural bristles.