ศูนย์หัตถกรรมเตานารี

ศูนย์หัตถกรรมเตานารี

ศูนย์หัตถกรรมเตานารี

ติดต่อ : คุณนันทวี เจริญทรัพย์

โทร : 085 0392358, 053 862723

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 432 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2534 โดยการระดมทุนจากสมาชิกในโครงการของมูลนิธิโครงการพัฒนาชนบท นำเงินทุนมาบริหารจัดการทางด้านการผลิตสินค้า และจำหน่ายที่ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี โดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสมาชิก 16 คน บริหารงาน เมื่อดำเนินงานครบ 1 ปี จะมีการจัดสรรผลกำไรคืนให้กับสมาชิก และประเมิณผลการดำเนินงาน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

หัตถกรรม รับจ้าง ปัก-ถัก

สินค้าโอทอป