กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ์

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ์

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ์

ติดต่อ : นายนิคม อรุณรัตน์

โทร : 081 2791541

อีเมล: nikomarunrat@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

เริ่มจาก นายนิคม อรุณรัตน์ (ประธานกลุ่ม) และนางทวีพร ยิ้มอ่อน (พี่สาว) จึงได้เช่าพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เชียงราก (ด้านหลังศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) เพื่อเปิดร้านชื่อว่า "ร้านทำกะมือ Handmade" โดยทำการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี และในจังหวัดใกล้เคียง และในระยะต่อมาก็ได้ผลิตสินค้าขึ้นเองอีกหลายอย่าง รวมถึงได้ผลิตโคมไฟไม้ไผ่ลายดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ประดับและตกแต่งในร้านดังกล่าว ซึ่งทำให้ลูกค้าหลายคนสนใจ ทางร้านจึงเริ่มผลิตออกจำหน่าย ตั้งแต่ประมาณปลายปี พ.ศ.

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป