กลุ่มทอเสี่อกกบ้านหนองยาง

กลุ่มทอเสี่อกกบ้านหนองยาง

กลุ่มทอเสี่อกกบ้านหนองยาง

ติดต่อ : นางมะลิวรรณ โสภา

โทร : 0-43611-101

อาชีพหลัก

ทำนา ,ค้าขาย

อาชีพเสริม

รับจ้าง และรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และรายได้