กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3

ติดต่อ :

โทร : 091-6804323, 089-0458156

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขิ้นเมื่อปลายปี 2545 มีกรรมการและสมาชิกในกลุ่ม 15 คน ทอผ้าฝ้าย-มัดหมี่ เพื่อจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว

สินค้าโอทอป