กลุ่มศิลปะสลักชื่อบนเมล็ดข้าวสารในหลอดแก้ว

กลุ่มศิลปะสลักชื่อบนเมล็ดข้าวสารในหลอดแก้ว

กลุ่มศิลปะสลักชื่อบนเมล็ดข้าวสารในหลอดแก้ว

ติดต่อ : คุณบัญญัติ บุญเลิศ

โทร : 02 9032598, 084 663 1962

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2545

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป