กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่

กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่

กลุ่มแกะสลักไม้ไผ่

ติดต่อ : คุณเฉลิม จิตตรง

โทร : 01 8656154

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2540

สินค้าโอทอป