กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

ติดต่อ : คุณสุพรร กางรัมย์

โทร : 037 385166, 08 9039 7823

อีเมล: Mr.woodworks@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/NY/HintangBamboo.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

14 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2545 โดยได้รับการอบรมเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากพัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด และจากประธานกลุ่มท่าด่านฯ จากนั้นได้รวบรวมสมาชิกได้ 12 คน จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยมีนายสุพรรณ กลางรัมย์ เป็นประธานกลุ่ม ได้ดำเนินการแกะสลักเหง้าไม้ไผ่ และทำเป็นโคมไฟรวมเวลาดำเนินการ 2 ปี

อาชีพหลัก

ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป