กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

ติดต่อ : คุณเกษร โหราศาสตร

โทร : 089-6828859 , 086-03200621

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป