กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก

กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก

กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก

ติดต่อ : นางสาวปริศนา ลือโ

โทร : 032 671190 , 01 3002727

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/Pahuan.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 ข้าวกล้องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอาหารไทยนั้นมีข้าวเป็นหลักแต่บางที่ต้องนำมาขัดจนขาวสะอาดทำให้ธาตุอาหารขาดหายไป และได้รับการสนับสนุนแนวความคิดที่จะผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จาก ดร.ราตรี พิมพ์พันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลของอนามัยโลกทางกลุ่มจึงนำความรู้ที่มีอยู่พร้อมกับภูมิปัญญา และวัตถุดิบในท้องถิ่นมาดำเนินการจัดทำข้าวกล้อง โดยใช้ชื่อว่า"ข้าวกล้องป้าฮวน"

อาชีพหลัก

ทำสวนมะพร้าว

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป