กลุ่มธูปหอมอัมพัน

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

ติดต่อ : คุณสันติ เครืออยู่

โทร : 055 802707, 08 9634 8491, 08 9681 1221

อีเมล: santiincense@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2547

อาชีพหลัก

ทำนา,ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป