กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านยะเร๊ะ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านยะเร๊ะ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้านยะเร๊ะ

ติดต่อ : นางสาวพาตีต๊ะ เลา

โทร : 08-9589-4903

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

สินค้าโอทอป