กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา

ติดต่อ : คุณเทพินทร์ ชาติส

โทร : 032 622207 , 081 7635248

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 เริ่มจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสับปะรดเยอะ และราคาถูกมาก ประธานกลุ่มจึงคิดหาทางที่จะทำให้สับปะรด มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เน่าเสียง่าย จึงคิดทำสับปะรดกวน แล้วนำมาเป็นใส้ขนมปังชีสเชค ก็ได้รับการอบรม และเป็นที่นิยมทั่วไป

อาชีพหลัก

ผลิตอาหารแปรรูป

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป