กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์

กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์

กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์

ติดต่อ : น.ส.ณัฐชา วรศิริ

โทร : 08-1560-9700, 0-3260-4840

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/KohlakHerbal.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

80 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2543 เริ่มจากทำดอกไม้ประดิษฐ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงคิดค้นทำสมุนไพรมะกรูดหอมในกล่องขึ้นมา

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป