วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

ติดต่อ : นางวรรณพร ชัยณรา

โทร : 0-3266-1290, 08-4767-1397, 080-9951281

อีเมล: Thaipruksa@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2546

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ปลูกสมุนไพร

สินค้าโอทอป