กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา

ติดต่อ : นายปฐม เจณณวาสิน

โทร : 0-5444-5037, 08-6912-3980

อีเมล: pathom_c@yahoo.com

การจัดการ

กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของ จ.พะเยา ทำให้การปลูกลิ้นจี่ของจังหวัดมีกลิ่นหอมหวาน และได้รับการกล่าวขานว่าลิ้นจี่พะเยานั้นมีรสชาดดีที่สุดในประเทศไทย เหมาะแก่การแปรรูปเป็นไวน์ลิ้นจี่ สุรากลั่นลิ้นจี่ ด้วยการกลั่นแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หมักบ่มจนได้รสชาด สุราขาวลิ้นจี่ "กว๊านพะเยา" ที่มีกลิ่นหอมของลิ้นจี่เป็นพิเศษ

สินค้าโอทอป