หจก.เจริญศรีการค้า

หจก.เจริญศรีการค้า

หจก.เจริญศรีการค้า

ติดต่อ : นางนิภา เจริญศรี

โทร : 053 612423

โทรสาร : 053 611789

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องดื่ม สุรากลั่น

วัตถุดิบ

ข้าวเหนียว

การจัดการ

จำนวนแรงงาน 7 คน เงินลงทุน 300,000 บาท เงินทุนจดทะเบียน 500,000 บาท

สินค้าโอทอป