กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม

ติดต่อ : ร.อ.วิเชียร ฐิติร

โทร : 087-9177-835, 08-1944-1476

อีเมล: Wanwarang11@hotmail.com, cdd2604@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป