กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

ติดต่อ : คุณอนงค์ รุ่งอรุณ

โทร : 08 9784 2283

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

9 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป