กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่

กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่

กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่

ติดต่อ : คุณบุญลือ สืบจากส

โทร : 08 1374 5470

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

11 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป