กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน

กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน

กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน

ติดต่อ : นางประทุม วงศ์มาน

โทร : 02 7567170, 09 8129187

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 31 พ.ย. 2546 เหตุที่ตั้งกลุ่มเพราะพี่น้องและเพื่อนบ้านตกงานกันก็เกิดความคิดต้องการให้คนมีงานทำและอีกอย่างหนึ่งสมุนไพรก็พอมีปล่อยไว้นานเกิน 2 ปีก็จะเน่า เช่น ขมิ้น ขิง ข่า จึงเกิดการคิดจะทำสบู่สมุนไพรขึ้นมา

อาชีพหลัก

ทำสบู่สมุนไพร

อาชีพเสริม

เป็นตัวแทนขายประกัน

สินค้าโอทอป