ร้านโกเนี้ยวลูกชิ้นปลากรายแท้

ร้านโกเนี้ยวลูกชิ้นปลากรายแท้

ร้านโกเนี้ยวลูกชิ้นปลากรายแท้

ติดต่อ : นางนวลศิริ รุ่งคณาวุฒิ

โทร : 081-6800960--056-222627

โทรสาร : 056 220436

ข้อมูลทั่วไป

ลูกชิ้นปลากรายแท้ 100 %

ตราสินค้า : โกเนี้ยว

สินค้าโอทอป