กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7

กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7

กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7

ติดต่อ : นางสมน้อย ศรีสมวงศ์

โทร : 087-0649265, 02-7036566

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546

อาชีพหลัก

เลี้ยงปลา

อาชีพเสริม

ทำน้ำพริกปลาร้า ทำกุ้งแห้ง

สินค้าโอทอป