กลุ่มดินแดงพัฒนา

กลุ่มดินแดงพัฒนา

กลุ่มดินแดงพัฒนา

ติดต่อ : คุณอัญชลี วงค์วิว

โทร : 02 2745497 , 02 2745592

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535

สินค้าโอทอป