บริษัทอินโนเฟรช จำกัด

บริษัทอินโนเฟรช จำกัด

บริษัทอินโนเฟรช จำกัด

ติดต่อ : นางศิริพร แซ่ฉั่ว

โทร : 037 382111

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำสลัด มายองเนส

ตราสินค้า : เฟรชโอ

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2546

สินค้าโอทอป