กลุ่มงานแกะสลักเขาสัตว์และหัตถกรรมกะลามะพร้าวไม้มงคล กระดูกสัตว์ เขาสัตว์

กลุ่มงานแกะสลักเขาสัตว์และหัตถกรรมกะลามะพร้าวไม้มงคล กระดูกสัตว์ เขาสัตว์

กลุ่มงานแกะสลักเขาสัตว์และหัตถกรรมกะลามะพร้าวไม้มงคล กระดูกสัตว์ เขาสัตว์

ติดต่อ : นางสิริกร มุสิพร

โทร : 085-2293884 08-5883-9494, 056 341789

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

14 คน

การจัดการ

ตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่อำเภอพยุหะคีรี ได้ทำผลิตภัณฑ์จากกะลามานาน โดยทำส่งตามวัดที่หลวงพ่อมีชื่อดังๆ โดยทำเป็นสร้อยคอแขวนพระ ต่อมมาได้ขึ้นทะเบียน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอป